Algemeen

U kunt zich nog tot 1 april inschrijven voor dit project. 

Wanneer u het woningdossier heeft ingevuld, kunnen we vervolgens een afspraak met u inplannen voor het bezoek aan huis. 


Bij de Huizenaanpak zijn meerdere bedrijven uit de regio's Zuid-Kennemerland en IJmond aangesloten. Per collectieve actie wordt gekeken welk bedrijf van de Huizenaanpak het meest geschikt is om de installaties uit te voeren. Voor deze collectieve actie in Schoolenaer zijn de meest geschikte partijen geselecteerd om de panelen te plaatsen. Zij zullen dan bij u het volledige systeem installeren. De installateurs zijn gespecialiseerd en hebben veel ervaring met de installatie van dergelijke pakketten. De Huizenaanpak BV is zelf verantwoordelijk voor de oplevering en is uw eerste aanspreekpunt in het geval u vragen heeft.     

Ja, de prijzen die op de website staan als voorbeeldpakketten zijn inclusief de montage van het volledige systeem. 

Er zijn dus geen bijkomende kosten die pas na de installatie naar voren komen.

Alle pakketprijzen zijn inclusief montage, kabels, panelen, omvormer, warmtepomp, inductiekookplaat, monitoring en aansluiting in de meterkast. 

Het project is opgedeeld in verschillende stappen. 

 1. Op 13 januari 2020 zijn alle brieven verspreid. 
 2. Op 27 januari vindt de informatie-avond plaats. 
 3. Tussen 5 februari en 1 april vinden de bezoeken aan huis plaats.
 4. In dezelfde periode worden de offertes verstuurd.
 5. Vanaf 1 juni starten de installatiewerkzaamheden 

Facturatie & duurzaamheidslening

U ontvangt uw factuur van de Huizenaanpak. De Huizenaanpak B.V. geeft ook de installatie-garantie af op het systeem. Het systeem bestaat uit warmtepomppanelen, uw huidige en/of nieuwe zonnepanelen, de warmtepomp en eventueel de inductiekookplaat. Na de installatie zijn wij dus uw eerste aanspreekpunt voor garanties, service en onderhoud. De BTW-retourservice wordt niet door de Huizenaanpak zelf georganiseerd. Hiervoor werken wij samen met onze vaste partner de Centrale BTW-teruggave. Indien u hier vragen over heeft, kunt u ook met hen contact opnemen. 

U gaat een overeenkomst aan met de Huizenaanpak B.V. Wanneer er een defect aan het systeem is, neemt u direct contact op met de Huizenaanpak B.V. De experts van de Huizenaanpak staan uiteraard ook altijd voor u klaar, om uw vragen te beantwoorden en u eventueel te ondersteunen bij andere vormen van verduurzaming. 

Installatiewerkzaamheden

Nee, er is geen vergunning nodig om deze set van zonnepanelen, warmtepomp en warmtepomppanelen te plaatsen. Er zijn uiteraard wel regels verbonden aan het plaatsen van zowel warmtepomppanelen als zonnepanelen. Zo mogen de panelen natuurlijk niet op of over de kadastrale grens gelegd worden. Er moet verder een minimale tussenruimte worden aangehouden tot de buren. Ook moet er een minimale afstand tot de dakrand worden aangehouden en is er een minimale ruimte tussen de panelen nodig op een plat dak. 

Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden tijdens het bezoek aan huis en in het legplan-ontwerp van uw systeem. 

De slimme meter is vanaf 2023 verplicht gesteld in Nederland wanneer u gebruik wilt maken van teruglevering aan het net. Wij adviseren u dus om een slimme meter te laten plaatsen. Dit is in de meeste gevallen kosteloos en vraagt u aan bij uw netbeheerder. 

Wanneer u tot 2023 nog gebruik wilt maken van uw analoge meter is het noodzakelijk om te controleren of uw meter geschikt is voor het terugleveren van stroom. Dit houdt in dat de teller ofwel terug kan draaien of dat teruggeleverde stroom geregistreerd wordt onder de telwerken (T1/T2).

U kunt via de website van uw netbeheerder controleren of uw huidige meter geschikt is. 

Wanneer de panelen geïnstalleerd zijn, dient u het systeem aan te melden via de gezamenlijke website van de netbeheerders: www.energieleveren.nl.


Nadat u uw systeem heeft aangemeld, kunt u uw energieleverancier op de hoogte stellen van de panelen en eventueel uw maandelijkse voorschot verlagen. 

Aangezien uw woning reeds beschikt over zon-thermische (warm water) panelen en/of zonnepanelen is dat het vertrekpunt. De huidige zon-thermische panelen zullen worden verwijderd en vervangen door 6 warmtepomppanelen. Hierdoor verandert de opstelling van de panelen op uw dak. Heeft u reeds zelf zonnepanelen aangebracht? Dan zal er voor uw huidige zonnepanelen een nieuwe opstelling worden gemaakt. 

Uit ons vooronderzoek is gebleken dat de huidige dakdoorvoer opnieuw gebruikt kan worden om de leidingen van de warmtepomppanelen en de zonnepanelen door te voeren naar uw technische ruimte. 

2 x DC-kabel: van de warmtepomppanelen en de zonnepanelen naar de omvormer.

1 x AC-kabel: van de omvormer naar uw meterkast. Tijdens het bezoek aan huis wordt met u besproken wat de beste optie voor de kabelroute is. Zo wordt in samenspraak met u bepaald hoe de kabel geplaatst gaat worden.


Uw installatie wordt voorzien van een uitgebreid monitoringssysteem. Hiermee kunt u bijhouden wat de warmtepomp doet, hoeveel de panelen opwekken en wat u verbruikt. Uw verbruik kunnen wij alleen uitlezen als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw slimme meter uit te lezen. Dit is uiteraard niet verplicht!

Op de dag van de installatie wordt de monitoring werkend voor u opgeleverd. 

U kunt dan online via een website live bijhouden wat de panelen precies opwekken. Aan deze monitoringstool zijn geen kosten verbonden en het werkzaam opleveren hiervan valt binnen de pakketprijs. 

De installateur kan meekijken met de opbrengsten van uw systeem om zo de prestaties te waarborgen. 

BTW-retour & subsidies

Er zijn een aantal subsidie - en/of financieringsmogelijkheden als u maatregelen treft om uw woning aardgasvrij te maken.

Onder deze regelingen vallen onder anderen:

 • ISDE-subsidie warmtepomp € 2.800
 • Subsidie Haarlem Aardgasvrij € 3.000 + afsluitkosten aardgas (voor deze subsidie is het verplicht dat u volledig van het aardgas af gaat)
 • BTW-retour elektragedeelte (zonnepanelen en warmtepomppanelen) 21% van aanschafprijs elektra-deel (Let op: dit kan eenmalig per persoon. Mocht u eerder de BTW voor zonnepanelen hebben teruggevraagd dan kunt u dit niet weer op uw eigen naam indienden. Het kan eventueel wel op naam van uw partner)
 • Duurzaamheidslening (rente 1,6%) maximaal € 25.000 

U kunt de BTW-terugvraag zelf doen bij de Belastingdienst of u kunt dit door de Huizenaanpak laten verzorgen. Als u geen zin heeft in gedoe met blauwe enveloppen, raden wij de BTW-retourservice* aan.

Wanneer u de teruggave door de Stichting Huizenaanpak wilt laten verzorgen, dient u dit aan te geven bij het accorderen van uw offerte. U betaalt voor deze service €125. De BTW-retourservice wordt daarna automatisch voor u opgestart bij de Belastingdienst. De aanvraagprocedure start nadat u het volledige factuurbedrag voldaan heeft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KOR. Gemiddeld duurt het 3 maanden voordat het bedrag door de Belastingdienst op uw rekening wordt teruggestort. 

Let op! Er zijn grofweg drie situaties waarbij we NIET de BTW-retourservice kunnen verzorgen voor u: 

 • U heeft een eigen bedrijf en daardoor al een eigen BTW-nummer. U regelt het dan zelf.
 • De factuur, energierekening en aanvraag BTW-retour staan niet op dezelfde naam.
 • U woont in het buitenland en dat adres is uw vaste verblijfplaats.

* Wij organiseren de uitvoer van de BTW-retourservice samen met de Centrale BTW teruggave.Financieel voordeel

De terugverdientijd verschilt per installatie. Dat verschil ligt aan de diversiteit in setgrootte, oriëntatie, hellingshoek, meerwerkkosten, complexiteit van het dak, schaduwwerking enz. 

Tijdens het bezoek aan huis wordt er ter plekke naar al deze factoren gekeken. Al deze gegevens worden in de offerte verwerkt. Aan de hand daarvan berekenen wij de investering en terugverdientijd van uw systeem. Ook berekenen wij het rendement van het systeem.

De collectiviteitskorting loopt in totaal op tot 10-15%. Het voordeel van deze collectieve woningaanpak zit hem in het binnen korte tijd uitvoeren van een groot aantal installaties in een geografisch klein gebied. Montage en materialen

De panelen hoeven in principe niet gereinigd te worden. De panelen staan onder een hellingshoek en het regent in Nederland genoeg om de panelen schoon te houden. De panelen beschikken over een speciale coating, die er voor zorgt dat vuil en zand moeilijk aan de panelen hecht. 

Mocht het nu toch zo zijn dat de panelen constant zichtbaar vervuild zijn, bijvoorbeeld als er overduidelijk een meeuwenkolonie op bezoek is geweest, dan zijn er genoeg glazenwassers die het reinigen van panelen in hun portfolio hebben. Vanwege de coating mogen panelen alleen met water worden gereinigd en nooit met zeep of schuurmiddelen. 

Nee, bij platte daken worden de panelen niet vastgeschroefd op het dak. De panelen zelf worden op frames gemonteerd. Die frames worden op het dak geplaatst en verzwaard met tegels om het systeem op zijn plek te houden. Uw bitumen blijft dus onaangetast. De huidige dakdoorvoer wordt opnieuw gebruikt, voor zowel warmtepomppanelen als voor zonnepanelen. Hoeveel verzwaring er nodig is, wordt per dak secuur berekend middels een ballastberekening. Hoeveel ballast er nodig is, hangt namelijk af van de hoogte van het gebouw, objecten in de omgeving en van de locatie.

De omvormer produceert overdag ongeveer hetzelfde geluid als een koelkast, een licht zoemend geluid. 

Wanneer de omvormer 's ochtends opstart, kan er een tikkend geluid hoorbaar zijn, gelijk aan het volume van de cv-ketel. 

Wij adviseren dan ook om de omvormer niet in een leefruimte te hangen, maar in een cv-ruimte, berging of vliering. 


Binnen deze groepsinkoop wordt op dit moment geen accu-opslag aangeboden. Met de huidige salderingsregeling, is het niet gunstig om nu te investeren in accu-opslag. De salderingsregeling blijft in de huidige vorm bestaan tot 1 januari 2023. Dat heeft minister Wiebes onlangs bekendgemaakt. Na 2023 wordt het voordeel wat u heeft langzaam afgebouwd (tot 2031).  Daarom is nu hét beste moment om te investeren in zonnepanelen!  

Het is later ook nog mogelijk om een accu toe te voegen aan uw pakket. De omvormers die wij gebruiken, zijn daarvoor uitgerust. 

De grootte van een accu is t.z.t. afhankelijk van hoeveel opslagcapaciteit u wenst. Dit kan dus variëren van een klein kastje tot een grote module.  

De ideale hellingshoek voor zowel warmtepomppanelen als zonnepanelen op een plat dak is 15 graden. 

- Zo vangt elke rij panelen onder een gunstige hoek zonlicht op. 

- Verder werpen de panelen minder ver schaduw naar achteren, zodat de rij panelen die daarachter staat minder schaduwwerking heeft. Er passen daardoor vaak meer panelen op een plat dak. 

- Tevens is het systeem met een hoek van 15 graden beter bestand tegen wind op stormkracht dan bijvoorbeeld een systeem met 35 graden. 

Warmtepomppanelen

Warmtepomppanelen hebben een dubbele functie: verwarming en elektra-opwek. 

Het voorste deel is een gewoon zonnepaneel wat zonlicht omzet naar elektriciteit. 

Aan de achterkant van het paneel zijn buizen aangebracht die gevuld zijn met glycol. 

Glycol is een koude-middel wat warmte aan de buitenlucht onttrekt. 

Die warmte wordt naar de warmtepomp getransporteerd. Door de warmtepomp wordt de energie die de glycol afgeeft, gebruikt om zowel de woning als het tapwater te verwarmen. 

Wanneer de warmte uit het glycol onttrokken is, wordt dit weer naar buiten gebracht, waarna deze cyclus wordt herhaald. 

Dit systeem is eigenlijk het beste te vergelijken met een omgekeerde koelkast: warmte wordt niet gecomprimeerd naar kou, maar van kou naar warmte. 

Zonnepanelen

Zonnepanelen zetten zonlicht om in gelijkstroom. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom  (230V). Wisselstroom is de stroom die het net gebruikt en die u thuis uit het stopcontact haalt. Zodra de zon overdag begint te schijnen op de zonnepanelen start de omvormer op en produceert u uw eigen stroom.  

Zonnepanelen wekken overdag stroom op, ook als het bewolkt is.

Alleen wanneer het echt veel te donker wordt, schakelt de omvormer zichzelf uit. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een flinke regenbui, waarbij de lucht heel donker is. Ook bij sneeuw op de panelen start de omvormer niet op.

Dit zijn echter uitzonderingen, die zelden voorkomen. 


Planning

Ter voorbereiding op de installatie van het systeem, vragen wij u een paar voorbereidingen te treffen: 

 • De meterkast leegruimen, zodat de elektriciën de nodige werkzaamheden kan verrichten
 • De locatie waar de omvormer komt te hangen vrij maken
 • De locatie waar de warmtepomp komt vrijmaken
 • De ruimte in de tuin waar de monteurs het dak opgaan leegmaken, dus loungeset e.d. verplaatsen.

U kunt ook met de schouwer tijdens het bezoek aan huis bespreken wat u moet doen ter voorbereiding.